Vijf manieren waarop AI de back-ups kan stimuleren volgens Commvault.

Commvault, een toonaangevende aanbieder van gegevensbeheer, heeft vijf manieren samengevat waarop IT-teams kunnen profiteren van Kunstmatige Intelligentie (KI) om back-ups te optimaliseren. Zonder de hulp van KI of machine learning (ML), lopen organisaties het risico dat ze hun gegevens niet kunnen beschermen tegen noodsituaties zoals cyberaanvallen of natuurrampen.

KI en ML zijn onmisbaar voor het evalueren van historische gegevens, het afleiden van modellen voor efficiëntere back-ups en het voorspellen van gebeurtenissen die de veiligheid van de gegevens kunnen compromitteren. Bovendien stellen ze in staat om de infrastructuur en gegevens sneller te herstellen in kritieke situaties.

1. Planning van routinematige geautomatiseerde taken: Traditionele back-upplanning kan leiden tot complexe configuraties en inefficiënties. Platformen aangedreven door KI en ML verbeteren de volgordelijkheid van taken, met prioritering van hersteltaken op basis van beschikbaarheid, het minimaliseren van tijdsvensters en het bereiken van optimale herstelpuntdoelstellingen (RPO’s).

2. Gestroomlijnd beheer en toezicht: KI verzamelt prestatiegegevens om duizenden dagelijkse taken te analyseren, afwijkingen te identificeren en deze te classificeren naar type, frequentie en ernst. Gebeurtenissen die menselijke interventie vereisen, worden gefilterd om het IT-team te waarschuwen en een snelle reactie mogelijk te maken.

3. Classificatie van gegevens en risicoanalyse: KI en ML definiëren, classificeren en prioriteren de te herstellen gegevens in geval van een ramp. Classificatiemodellen worden getraind met behulp van bedrijfsgegevens om kritieke documenten te identificeren. Diepgaand leren maakt classificatie van zelfs complexe en ongestructureerde gegevens mogelijk, terwijl tekstanalyse helpt om gevoelige informatie te vinden.

4. Detectie van aanvallen: Ransomware-aanvallers richten zich niet alleen op productieve gegevens, maar ook op de back-ups. KI detecteert afwijkingen in gegevens als indicatoren van een aanval, door patronen te identificeren die signalen kunnen zijn van kwaadaardige encryptie. Deze onmiddellijke detectie kan een verschil maken in de respons op een aanval.

5. Herstel van gegevens en infrastructuur: IT-teams kunnen optimale hersteltijddoelstellingen (RTO’s) en RPO’s definiëren om gegevensverlies te minimaliseren. KI waarschuwt ook wanneer vooraf gedefinieerde SLA’s mogelijk in gevaar zijn, waardoor organisaties proactief kunnen handelen.

Deze vijf voordelen van KI in back-upbeheer veranderen het speelveld door gegevens te beschermen, taken te automatiseren en de efficiëntie van systemen te verbeteren, waardoor organisaties risico’s kunnen minimaliseren en effectief kunnen reageren op de uitdagingen van cyberveiligheid.