Viering van de Internationale Dag van Meisjes in ICT: Een oproep om de digitale genderkloof te dichten

Op 25 april 2024 viert de wereld de Internationale Dag van Meisjes in ICT (Informatie- en Communicatietechnologie), een datum die werd ingesteld door de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) in 2010. Deze viering heeft als hoofddoel de digitale genderkloof te dichten die wereldwijd aanhoudt, beïnvloed door meerdere factoren zoals geografische locatie, economische middelen, onderwijs en taal.

De digitale genderkloof uit zich vooral bij generaties vrouwen die verder verwijderd zijn van opkomende technologieën, waardoor hun deelname aan een veld dat van vitaal belang is voor persoonlijke en professionele ontwikkeling in de hedendaagse wereld, beperkt wordt. Om deze ongelijkheid te bestrijden, is het essentieel dat meisjes al op jonge leeftijd onderwijs krijgen in ICT, om een betekenisvolle culturele en educatieve verandering te promoten.

Onder de voorgestelde oplossingen om deze ongelijkheden aan te pakken vallen:

  1. Stereotypen uit de weg ruimen: De perceptie uitdagen dat technologie exclusief domein is van mannen en vrouwelijke rolmodellen in deze velden promoten.
  2. Digitale geletterdheid: Overheidsbeleid implementeren dat digitale geletterdheid garandeert voor vrouwen die om verschillende redenen geen toegang hebben gehad tot ICT.
  3. Empowerment in de klas: Technologisch onderwijs onder meisjes bevorderen om ze voor te bereiden als toekomstige leiders en professionals in de sector.

Een duidelijk voorbeeld van historische verwaarlozing in de technologische sfeer is het verhaal van Hedy Lamarr, die ondanks haar sleutelbijdragen aan de ontwikkeling van draadloze communicatie, gemarginaliseerd is in de conventionele verhalen van de technologiegeschiedenis. Haar nalatenschap wordt vaak over het hoofd gezien in vergelijking met mannelijke figuren zoals Mark Zuckerberg of Larry Page.

Vanuit de Organisatie van Vrouwen van de Intersyndicale Confederatie wordt een oproep gedaan aan de hele samenleving – inclusief opvoeders, gezinnen, overheden, technologiebedrijven en mediakanalen – om concrete en effectieve maatregelen te nemen die helpen deze digitale kloof te verkleinen. Het is van cruciaal belang om het potentieel van vrouwen en meisjes in de ICT-sector te herkennen en te waarderen om zo een meer inclusieve en gelijke samenleving te bevorderen.

De Internationale Dag van Meisjes in ICT is niet alleen een viering, maar ook een gelegenheid om na te denken over de noodzakelijke vooruitgang richting gendergelijkheid in het digitale domein. Met evenementen en activiteiten over de hele wereld, is deze dag bedoeld om de volgende generatie vrouwen te inspireren om carrière te maken in technologie en een actieve rol te spelen bij het vormgeven van de digitale toekomst.