Vertraging in de halfgeleiderindustrie: Samsung en TSMC annuleren bestellingen bij ASML.

In de halfgeleidermarkt hebben Samsung en TSMC besloten om 61% van hun reserveringen voor scanners bij ASML te annuleren, wat een aanzienlijke daling van de financiële vooruitzichten van het Nederlandse bedrijf veroorzaakt. Aanvankelijk verwachtte ASML inkomsten van 4,630 miljard dollar voor het kwartaal, maar nu wordt geanticipeerd dat het slechts 3,800 miljard zal bereiken. Deze bijstelling weerspiegelt niet alleen een vermindering van de verwachte vraag, maar roept ook vragen op over de mogelijke aanwezigheid van een nieuwe zeepbel in de chip technologie sector.

De gelijktijdige beslissing van technologiegiganten zoals Samsung en TSMC om hun bestellingen te annuleren is niet alleen alarmerend vanwege het directe economische verlies, maar ook vanwege wat het impliceert over toekomstige trends in de industrie. Deze zet heeft analisten ertoe aangezet te speculeren over de mogelijkheid dat beide giganten waarschuwingssignalen zien die de markt in het algemeen nog niet heeft waargenomen.

Volgens Stephane Houri, analist bij Oddo BHF, is de situatie bijzonder kritiek, waarbij hij het huidige niveau van EUV scanner bestellingen beschrijft als “extreem laag”. Dit kan een indicatie zijn dat TSMC in de nabije toekomst geen verdere scanners nodig zal hebben, tenzij er een onverwachte toename is in de vraag naar chips, een scenario dat op dit moment onwaarschijnlijk lijkt.

De halfgeleiderindustrie heeft gewerkt onder de druk om te voldoen aan de groeiende vraag naar chips voor kunstmatige intelligentie, waardoor TSMC en Samsung hebben geïnvesteerd in geavanceerde technologieën zoals extreme ultraviolet-lithografie (EUV). De ontwikkeling van bestaande knooppunten en de verschuiving naar de fabricage van substraten en interposers heeft er echter toe geleid dat de onmiddellijke behoefte aan nieuwe scanners lijkt te verminderen.

Deze situatie wordt nog verder gecompliceerd door vertragingen bij de bouw en ingebruikname van nieuwe fabrieken (FAB), die hebben geleid tot het uitstellen van de aanschaf van nieuwe machines. Roger Dassen, financieel directeur van ASML, blijft optimistisch en verwacht een herstel van de industrie in 2024 en een versterking in 2025. Desalniettemin suggereren geruchten binnen de sector dat het aantal benodigde scanners veel lager kan zijn dan verwacht vanwege een mogelijke vertraging in de vraag naar AI-chips.

Deze reeks gebeurtenissen roept de kritische vraag op: zijn we getuige van de groei van een andere zeepbel in de halfgeleiderindustrie, vergelijkbaar met eerdere crises? Terwijl TSMC en Samsung hun strategieën lijken aan te passen als reactie op veranderende marktomstandigheden, staat ASML voor de uitdaging zich aan te passen aan een economisch vluchtiger omgeving. De tijd zal uitwijzen of deze aanpassingen slechts tijdelijke voorzorgsmaatregelen zijn of symptomen van een dieper liggend probleem in het hart van de halfgeleiderindustrie.

via: Bloomberg