Spanje: Het enige land waar thuiswerken afneemt

In de laatste editie van de “HR Study”, uitgevoerd door Personio, werd benadrukt dat hybride en op afstand werkmodellen nu een prioriteit zijn voor Europese werknemers bij het zoeken naar nieuwe banen of overwegen hun positie te behouden. 60% van de Europese werknemers zoekt naar deze modellen, samen met balans tussen werk en privé (71%) en flexibele werktijden (65%). In Spanje is de trend echter anders: het aantal medewerkers dat op afstand werkt neemt af, en dus ook diegenen die onder een hybride model opereren.

Verscheidene studies bevestigen deze situatie. Het Flash Data Telewerk 2022 rapport van het Nationaal Observatorium voor Technologie en Samenleving (ONTSI) vermeldt dat het gebruikelijke telewerk, datgene dat meer dan de helft van de werkdagen wordt gedaan, is gedaald van 7,9% naar 6,4%, terwijl het incidentele telewerk is toegenomen. Bovendien geeft het rapport The Offices of the Future van PlanRadar aan dat Spanje niet alleen de implementatie van telewerk niet bevordert, maar dat zelfs een afname van dit model wordt voorspeld. Spanje is het enige van de twaalf deelnemende landen in de enquête dat tegen de trends van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Italië en anderen ingaat.

Personio identificeert drie belangrijke oorzaken voor deze houding in Spanje:

De arbeidsstructuur

Ondanks de vooruitgang in digitalisering behoren de meeste banen die op afstand kunnen worden uitgevoerd tot de dienstensector. In landen als Spanje, waar de horeca en toeristische sector in 2021 11,4% van het totale aantal banen vertegenwoordigde, is de implementatie van telewerk ingewikkelder. Daarnaast staan veel bedrijven die dit model zouden kunnen adopteren nog steeds voor uitdagingen wat betreft de juiste implementatie. HR-afdelingen moeten ervoor zorgen dat werknemers zowel op kantoor als thuis over geschikte ruimtes beschikken.

De geografische uitbreiding

In landen met een grote geografische uitbreiding en meerdere technologische steden, is telewerk een manier om bijkomende kosten van tijd en geld te vermijden. In de Verenigde Staten kan het telewerk percentage oplopen tot 50%, terwijl het in Spanje stagneert op 15,5%, voornamelijk geconcentreerd in grote steden zoals Madrid en Barcelona. Echter, technologie vergemakkelijkt geleidelijk een beter beheer van telewerk en interne communicatie.

De penetratie van technologie

Ook al hebben landen een hoge economische ontwikkeling, er zijn nog steeds verschillen in de toegankelijkheid en kwaliteit van netwerken. In Spanje zorgen problemen zoals het “Ontkoppelde Spanje” voor moeilijkheden bij de implementatie van telewerk. Digitalisering speelt een cruciale rol in het faciliteren van dit model en het verbeteren van werkstromen.

Volgens Angelina Gentili, expert van Personio, moeten bedrijven in staat zijn om de flexibiliteit van werkplekken te beheren en technologie te gebruiken om deze vrijheid te bevorderen, wat niet alleen de balans werk-privé helpt, maar ook de productiviteit verbetert. “Werkplekken moeten evolueren om aan de nieuwe behoeften en eisen van werknemers te voldoen. De ervaring en prestaties van werknemers zijn fundamentele factoren om de veerkracht van bedrijven te verzekeren”, zegt zij.

Met deze uitdagingen in het achterhoofd, is het essentieel dat bedrijven in Spanje maatregelen nemen om de barrières te overwinnen en gebruik te maken van de voordelen van telewerk en hybride modellen, ten voordele van zowel de werknemers als de organisaties zelf.