Spaanse startups dienen een klacht in tegen Microsoft wegens oneerlijke concurrentiepraktijken in de cloud.

In een stap die de groeiende spanningen in de technologiesector weerspiegelt, heeft een vertegenwoordigende groep van meer dan 700 startups in Spanje een formele klacht ingediend bij de Spaanse antitrustregulator tegen Microsoft, waarbij ze beschuldigingen uiten van anticoncurrerende praktijken in hun cloud computing-diensten.

De Spaanse Startups Vereniging beschuldigde het Amerikaanse technologiebedrijf ervan zijn dominante positie op de markten van besturingssystemen en traditionele productiviteitssoftware, zoals Microsoft Office en SQL Server, te misbruiken om het gebruik van zijn Azure-platform af te dwingen. Volgens de klacht heeft Microsoft kunstmatige barrières opgesteld die de capaciteit van de startups beperken om eerlijk en effectief te concurreren.

Deze barrières omvatten beperkingen op de overdraagbaarheid van gegevens en contractuele voorwaarden die de concurrentie in softwarelicenties beperken, waardoor de vrije keuze van aanbieders van deze diensten wordt belemmerd en de capaciteit van de startups om veerkrachtig te zijn, te innoveren en te groeien vermindert. De vereniging heeft van de Spaanse mededingingsautoriteit verzocht om een onderzoek te starten en dringende maatregelen te nemen om een competitieve markt te waarborgen.

De voorzitter van de Spaanse Startups Vereniging, Carlos Mateo, benadrukte in een verklaring het belang van het behouden van een eerlijk competitief milieu. “Wij geloven dat alle bedrijven moeten kunnen concurreren in een omgeving van gelijkheid zodat ze niet achterblijven, zowel als klanten als leveranciers van deze technologie,” zei Mateo.

Deze zaak voegt zich bij andere zorgen die op Europees niveau zijn geuit. Cloud Infrastructure Services Providers in Europe (CISPE), waaronder leden als Amazon, had al een klacht ingediend bij de EU-antitrustregulators over de nieuwe contractuele voorwaarden van Microsoft en andere praktijken, die naar verluidt het Europese cloudcomputing-ecosysteem schaden.

De Europese Commissie en de UK Competition Authority onderzoeken ook deze praktijken, terwijl de wereldwijde druk op Microsoft blijft toenemen met onderzoeken in andere jurisdicties, inclusief een recente aankondiging dat de Zuid-Afrikaanse Competition Commission verwacht een formeel onderzoek te openen.

Deze klachten en juridische procedures weerspiegelen een toenemende bezorgdheid over de softwarelicentiepraktijken van Microsoft, die volgens de aantijgingen onevenredig hun eigen cloudinfrastructuur, Azure, bevoordelen ten nadele van andere cloudserviceproviders, waardoor de klantkeuze wordt beperkt en de prijzen worden verhoogd.

De situatie benadrukt het belang van effectieve regelgevende beleidsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de markt voor cloudbasetechnologie open en competitief blijft, wat zowel consumenten als bedrijven ten goede komt.

Referenties: CISPE en Reuters.