S2 Grupo implementeert maatregelen om de aanwezigheid van vrouwen in haar personeelsbestand te bevorderen en streeft ernaar om in 2028 26% te bereiken.

Dit donderdag, de 25ste van april, is het Internationale Dag van Meisjes in ICT (Informatie- en Communicatietechnologie). In deze context heeft S2 Groep, een bedrijf gespecialiseerd in cyberveiligheid en cyberintelligentie, maatregelen genomen om de aanwezigheid van vrouwelijke ICT-experts in hun personeelsbestand te stimuleren en om ten minste 26% te bereiken in 2028. Momenteel is de aanwezigheid van vrouwen in de engineering in Spanje 20%, terwijl hun aanwezigheid in het team van S2 Groep 22% bereikt.

Volgens een studie van het Ingenieursobservatorium van Spanje vertegenwoordigen vrouwen 55% van de studentenbevolking aan openbare universiteiten. Van deze groep is slechts 20% actief in het gebied van engineering. En van deze kleine groep kiest 16% voor Informatica-engineering en 19% voor Industriële engineering.

«Echter, ondanks de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de hogere informaticastudies, is het belangrijk om op te merken dat de vrouwelijke participatie steeds groter wordt en dat er nu 11.129 vrouwen zijn ingeschreven voor dit soort studies. Hoewel het slechts 16,2% is, vertegenwoordigt het bijna een 80% toename ten opzichte van 6 jaar geleden. En we moeten weten dat ze betere prestatie-indicatoren hebben, zowel in termen van succespercentage als prestatie, en zelfs in de tijd die nodig is om de graad te voltooien», heeft Miriam Vitón, directeur van de Talent Management-afdeling van S2 Groep, uitgelegd.

«Het bereiken van genderpariteit zal wereldwijd meer dan een eeuw duren. Het is dus niet alleen een probleem in Spanje. Hoewel er natuurlijk wel sprake is van deze kloof in het Spaanse digitale ecosysteem en we deze moeten oplossen. In 2022 vertegenwoordigden vrouwen in de ICT-sector 24,74%. In gebieden van hoge specialisatie, zoals die gerelateerd zijn aan de wereld van data, vertegenwoordigen vrouwen minder dan 10%. Terwijl in andere gebieden zoals cyberveiligheid of Kunstmatige Intelligentie, de aanwezigheid nog steeds slechts symbolisch is. Dit vereist de betrokkenheid van iedereen om oplossingen te vinden», heeft ze aangegeven.

In deze context heeft S2 Groep benadrukt dat het essentieel is om de toename van vrouwelijk talent in de informatica- en cyberveiligheidsteams te bevorderen. Volgens het bedrijf reflecteert de genderkloof in de ICT-sector «diep gewortelde ongelijkheden in de samenleving. Het aanpakken van deze kloof is een cruciale stap naar gelijke kansen en de empowerment van vrouwen op alle gebieden van het leven».

In het bijzonder, de informatica- en cyberveiligheidssector kampt met een ernstig tekort aan talent in vele velden (volgens gegevens van het INE, in de digitale sfeer, had 61% van de bedrijven die in 2022 op zoek waren naar ICT-specialisten moeite om hun vacatures te vullen). Door de deuren open te stellen voor meer hooggekwalificeerde vrouwen, wordt de talentenpoel uitgebreid en wordt de groeiende vraag naar geschoolde professionals in de technologie- en digitale veiligheid beter aangepakt. Dit «zal helpen bij het inbrengen van verschillende perspectieven en benaderingen in softwareontwikkeling en het beheer van cyberveiligheid», volgens S2 Groep.

In feite zijn vrouwen traditioneel ondervertegenwoordigd in de informaticasector. Het bevorderen van de insluiting van vrouwen in technologische rollen is niet alleen een kwestie van rechtvaardigheid, «maar draagt ook bij aan het creëren van een meer diverse en representatieve sector van de samenleving in het algemeen», aldus het bedrijf. En zij voegen hieraan toe dat «genderdiversiteit op de werkplek bijdraagt aan het creëren van een meer inclusieve en rijke werkomgeving».

«Samenvattend, het verminderen van de genderkloof in de ICT-sector is essentieel voor het bevorderen van gelijkheid, het aandrijven van economische ontwikkeling, het stimuleren van innovatie, het waarborgen van inclusief leiderschap en het bieden van gelijke kansen voor iedereen in de digitale economie van de 21ste eeuw», verklaarde de directeur van de Talent Management-afdeling van S2 Groep.

S2 Groep: strategie om het percentage vrouwenexperts in ICT in hun personeelsbestand te verhogen

In deze context, heeft S2 Groep, als onderdeel van hun ESG-project #Evoluciona2, verschillende initiatieven gestart met als doel om in de komende 4 jaar een toename van 26% te bereiken van vrouwelijke experts in een ICT-gebied in hun personeelsbestand. Deze initiatieven zijn:

  1. #S2CyberYouth dagen: gewijd aan studenten van de middelbare school en het voorbereidend hoger onderwijs. Het doel van deze dagen is om jongeren, in het bijzonder vrouwen, te inspireren en te motiveren om zich in te zetten voor carrières in de STEAM-gebieden. Via interactieve workshops, motiverende lezingen en mentorsessies hebben studenten de mogelijkheid om uit eerste hand kansen en uitdagingen van de technologische wereld te verkennen.
  2. Motiverende lezingen aan universiteiten: doorgaan met het organiseren van lezingen aan universiteiten, waarbij vrouwelijke rolmodellen en leiders in het STEAM-veld worden gepresenteerd, zodat ze als inspiratie en gids kunnen dienen voor vrouwelijke universitaire studenten die technische carrières overwegen.
  3. Versterkte aanwezigheid bij Werkgelegenheidsforums en Universiteiten: de aanwezigheid van S2 Groep bij arbeids- en academische evenementen versterken, gericht op het aantrekken van jonge vrouwen naar de ICT- en STEAM-sector, door middel van deelname aan panels, werkbeurzen en open dagen.
  4. Zichtbaarheid en Leiderschap van Vrouwen in S2 Groep: actief de aanwezigheid van vrouwelijke technische professionals uit het team van S2 Groep promoten op conferenties, lezingen en gerelateerde forums. Deze aanpak verhoogt niet alleen de zichtbaarheid van vrouwen in deze velden, maar vestigt hen ook als sleutelfiguren en referenten binnen de industrie.