Onderzoek naar de Stand van Zaken in Applicatiemodernisering 2024

De belangrijkste factoren die de modernisering van toepassingen in organisaties stimuleren – veiligheid, betrouwbaarheid en schaalbaarheid – zijn constant en herkenbaar. Deze elementen worden vaak aangehaald in vele studies in verband met de verwachte voordelen van digitale transformatie. In feite gaf bijna iedere deelnemer aan ons onderzoek aan dat deze drie aspecten doorslaggevend waren voor hun organisaties om hun toepassingen te moderniseren. Daarnaast gebruikt meer dan 70% van de respondenten dezelfde factoren om het succes van zulke initiatieven te meten.

Hoe is de voortgang tot nu toe? De resultaten zijn veelbelovend. Bij het opsplitsen van de drijfveren afzonderlijk, rapporteerde 58% van de respondenten significante verbeteringen in veiligheid te hebben gezien, terwijl 52% vooruitgang zag in betrouwbaarheid en 53% in schaalbaarheid. Aangezien veel van deze moderniseringsprojecten nog onderweg zijn, suggereren deze data een positieve trend naar de toegevoegde waarde die de modernisering kan bieden. Het meest opmerkelijk is dat, bij het beoordeelen of de respondenten verbeteringen in ten minste een van deze kritieke gebieden hebben waargenomen, bijna iedereen (98%) voordelen heeft ervaren op ten minste één essentieel gebied. Dit benadrukt de effectiviteit en de positieve impact die de modernisering van toepassingen heeft op organisaties.

Er is niet één enkele definitie van modernisering van toepassingen

Dit jaar, verzekerde 68% van de respondenten dat modernisering van toepassingen bestond uit het verbeteren van de CI/CD-pipelines (continue integratie/levering). Dit is om een paar redenen significant.

In de eerste plaats, is dit percentage aanzienlijk hoger dan in de studie uit 2021, toen containertechnologieën de lijst aanvoerden, terwijl verbetering van continue integratie en ontwikkeling op de laatste plaats stond. Zelden zien we zo’n niveau van variatie van de ene enquête naar de andere. Dit was een van de verschillende antwoorden die wezen op een focus op de traditionele fundamenten van IT en tenminste een groeiende interesse in de geleidelijke afname van bepaalde nieuwere technologieën.

In de tweede plaats, dient het als een herinnering dat niet iedereen up-to-date is. Alle organisaties blijven hun CI/CD-processen afstemmen om extra functies te incorporeren, zoals veiligheidsanalyses. Echter, het kan redelijk worden aangenomen dat wie moderne beste praktijken voor softwareontwikkeling heeft aangenomen, in het algemeen over solide CI/CD-processen beschikt. Deze cijfers suggereren dat die aanname niet op iedereen van toepassing is. In de loop van de tijd hebben we vergelijkbare trends waargenomen in andere praktijken die een veilige inzet zijn geworden voor ervaren professionals, terwijl anderen zich nog inlezen in het onderwerp.

Een andere algemene definitie is de modernisering van gegevens, die vaak wordt beschreven als het updaten en verbeteren van de infrastructuur, gereedschappen en gegevenspraktijken van een organisatie om te voldoen aan de veranderende eisen van datagestuurde zakelijke operaties en analyses. Het is redelijk aan te nemen dat zich voorbereiden op kunstmatige intelligentie en machine learning een belangrijke reden is om op deze manier over modernisering van toepassingen na te denken. Modernisering van gegevens komt ook in beeld als onderdeel van de modernisering van de gegevensuitwisseling tussen toepassingen en hun componenten bij updates, zoals in het geval van gedistribueerde gegevens in edge-toepassingen. (Andere onderzoeken die we hebben uitgevoerd hebben onthuld dat integratieproblemen een constante uitdaging zijn voor digitale transformatieprojecten).

Aan de meest voorkomende definities worden ook de automatisering van werklasten en serverloos rekenen toegevoegd.

Hoe moderniseren organisaties?

Modernisatie strategieën zijn divers en het meest gebruikelijk is dat ze in meerdere stappen worden uitgevoerd.

We vroegen de respondenten te antwoorden op de vraag: ‘Wat plant uw organisatie te doen met de gepersonaliseerde productieapplicaties die u wilt moderniseren in de komende twee jaar?’. De 6 opties die we aanboden volgden het kader van de 6 R’s, een model dat is afgeleid van de 5 R’s gecreëerd door de marktonderzoeker Gartner in 2010 bij het begin van veel bedrijven die worstelden met de beste manier om hun legacy-toepassingen naar de cloud te verhuizen. (Soms zien we ook een variant van 7 R’s.) We zullen enkele verschillen in de nomenclatuur vinden volgens verschillende bronnen, maar het algemene kader wordt veelvuldig gebruikt.

De 6 strategieën zijn:

  • Retirar: Beëindigen of uit dienst nemen van toepassingen die niet langer nodig zijn.
  • Conservar: Kritieke toepassingen zo laten totdat het nodig is om ze te refactoren.
  • Rehost: Verhuizen van toepassingen naar een cloud (hosted of on-premise) zonder wijzigingen in de architectuur.
  • Cambiar de plataforma: Optimaliseren tijdens het migreren naar het nieuwe platform om cloud-toepassingen mogelijk te maken zonder de code of de architectuur van de belangrijkste toepassing te wijzigen. (Soms aangeduid als “tweak, lift, and shift”).
  • Refactorización: Herontwerpen van de architectuur als cloud-native, bijvoorbeeld door werklasten te containeriseren of te verplaatsen naar een serverloze architectuur.
  • Recompra: Overgaan van eeuwigdurende licenties naar een software-as-a-service (SaaS) model.

De eerste conclusie die we kunnen trekken uit deze enquête – evenals uit andere die we hebben uitgevoerd – is dat er geen enkele dominante aanpak is. Het meest voorkomende antwoord, met 20%, was het veranderen van platform, en alle andere lagen tussen 10% en 19%. Strategieën voor het moderniseren van gepersonaliseerde toepassingen zijn divers en afhankelijk van de toepassingen die worden gemoderniseerd, de verfijning van de organisatie en zelfs de plaats die de respondent inneemt in de organisatie.

De andere conclusie die we met vertrouwen kunne afleiden is dat modernisering van toepassingen niet een gesloten en afgerond project is. In plaats daarvan is er een duidelijk geleidelijk pad naar opnieuw ontworpen toepassingen. Slechts 15% van de respondenten planten om direct naar refactoring te gaan. Maar dat betekent niet dat refactoring voor de toekomst uitgesloten wordt. Sterker nog, 47% plant eerst een platformwijziging en dan een refactoring. Nog eens 38% plant eerst een rehosting, dan een platformwijziging en pas daarna een refactoring. (Tussen de organisaties die hun toepassingsmodernisering omschrijven als een continu proces, neemt deze laatste categorie toe tot 52%).

Waar focust de modernisering van toepassingen zich op?

Breed beschouwd kunnen we toepassingsmodernisering in twee categorieën plaatsen:

  1. Modernisering van bestaande (legacy) infrastructuur/toepassingen en
  2. Het leveren of creëren van nieuwe infrastructuur, cloud diensten en moderne of native cloud-toepassingen of andere moderne IT-diensten.

We ontdekten dat 59% van de moderniseringsbudgetten bestemd was voor de eerste categorie, terwijl de resterende 41% naar de tweede categorie ging. De resultaten zijn in wezen identiek in de verschillende regio’s.

Verhoudingsgewijs, ten opzichte van de studie van 2021, is de budgettoewijzing voor modernisering veel meer verschoven naar het updaten van legacy-toepassingen en -infrastructuren dan naar het creëren van nieuwe toepassingen en infrastructuren in de cloud. De cijfers veranderden ongeveer tussen de twee enquêtes en het lijkt erop dat er een hernieuwde focus is op de IT-basics.

Verder inzicht in welke soorten toepassingen prioriteit hebben bij modernisering versterkt dit beeld.

Basis back-end toepassingen zijn de belangrijkste prioriteit, met 41%, gevolgd door gegevens/analytics/business intelligence toepassingen, met 35%. (Dit benadrukt opnieuw het belang van gegevens voor AI en verwante technologieën). Hier varieert het resultaat per regio, met APAC ongeveer het omkeren van de cijfers van back-end en data-gerelateerde toepassingen. In alle geografische gebieden waren klantgerichte toepassingen een relatief lage prioriteit, met 14% in het algemeen.

Deze cijfers vormen een interessant tegenwicht tegen het idee van bimodale IT (of snelle/langzame) die een decennium geleden circuleerde. Het kwam van een denkschool volgens welke legacy back-end toepassingen geneigd zouden zijn aan de kant gezet te worden en minimaal te worden gewijzigd – behouden in de terminologie van de 6 R’s -, terwijl alle opwindende acties gericht zouden zijn op nieuwe klantgerichte toepassingen en diensten.

De resultaten van deze enquête tonen echter aan dat bedrijven in feite prioriteit geven aan de toepassingen die hun bedrijfsvoering sturen en de gegevens die hun zakelijke beslissingen informeren. Niettemin is er geen twijfel dat ze ook nieuwe toepassingen en diensten leveren, waaronder klantgerichte toepassingen.

Wat doen organisaties om de uitdagingen van modernisering aan te pakken?

Complexiteit domineert de belangrijkste organisatorische uitdagingen, met 48% van de respondenten die deze uitdaging in het bijzonder identificeren. In de vroege fasen van toepassingsmodernisering is het zelfs hoger, met 58%. In de beginfasen nam ook het bepalen van de juiste aanpak een hoge positie in op de lijst, met 55%, hoewel, zelfs voorbij de vroege fasen, het nog steeds prominent aanwezig was, met 41%.

Toch ondernemen bedrijven actie om de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden op zowel organisatorisch als individueel niveau aan te pakken. Een IT-beslissingsnemer gevestigd in de VS adviseerde ‘duidelijke doelstellingen en doelen vast te stellen voor het moderniseringsproces, een toegewijd moderniseringsteam te creeëren en een grondige beoordeling van uw huidige toepassingsportefeuille uit te voeren’. De kwantitatieve resultaten van onze enquête benadrukten ook het belang van vooraf plannen en een systematische aanpak, met het zoeken/adopteren van extra hulpmiddelen, API-gebaseerde ontwikkeling, het maken van een business case en de invoering van operationele ontwikkelpraktijken bovenaan de lijst als het gaat om de maatregelen die hun organisaties nemen als reactie op de uitdagingen van modernisering.

AI heeft een belangrijke opkomende rol in de modernisering van toepassingen

Het zou waarschijnlijk verrassend zijn als AI niet op de ene of de andere manier werd
overwogen bij de modernisering van toepassingen, gezien zijn belangrijke opkomende rol in zoveel gebieden van IT en daarbuiten. Meer dan 75% van de ondervraagde organisaties gebruiken AI ter ondersteuning van het proces van toepassingsmodernisering. Het gebruik van AI om modernisering te faciliteren is het meest voorkomend (53%), maar een aanzienlijk aantal (42%) voegt ook aan, of in plaats daarvan, AI toe aan de bestaande legacy-toepassingen om ze te moderniseren.

Performance-optimalisatie is het meest voorkomende gebruiksscenario met een significant verschil: de steeds complexer wordende gedistribueerde systemen overtreffen het vermogen van mensen om ze handmatig effectief af te stellen, vandaar AIOps. Echter, de automatisering van zowel handmatige taken in het algemeen als testen en kwaliteitscontrole in het bijzonder zijn ook belangrijke functies voor AI. Directe bijstand bij het schrijven van code lijkt echter nog in de kinderschoenen te staan en werd minder genoemd dan andere toepassingen, ondanks de opschudding (en soms de controverse) rond grote taalmodellen (LLM’s) in veel ontwikkelaarskringen.

Over het algemeen maakt de meerderheid van de organisaties al gebruik van AI om de modernisering van toepassingen te ondersteunen en is de activiteit vrij consistent over alle geografische zones.

Wat betekent dit voor IT-professionals?

Onze respondenten gaven ons enig goed advies, zowel om te beginnen als om de projecten gaande te houden.

Bij het opstarten van een toepassingsmoderniseringsproject, benadrukte een IT-beslissingsnemer uit APAC hoe ‘het stellen van realistische en duidelijke doelen voordat u aan de moderniseringsreis begint, u meer controle geeft over het updateproces’. Een van de thema’s waar de beslissingsnemers, architecten en ontwikkelaars over spraken, omvatten: vooruit plannen, stapsgewijze benaderingen en beschikken over het juiste team dat goed uitgerust is.

De beslissingsnemers waarmee we spraken hadden ook advies voor eenmaal de moderniseringsprojecten onderweg waren. Een uit het Verenigd Koninkrijk raadde aan dat ‘bedrijven investeren in monitoring- en visualisatie-oplossingen zodat modernisering van toepassingen en systemen succesvoller is. Deze systemen bieden meer inzicht in de huidige staat en prestaties van toepassingen’. Een andere beslissingsnemer uit de VS benadrukte het opleiden van ‘uw personeel om de nieuwe toepassingen te gebruiken en te onderhouden via beste praktijken en governance’.

Over het algemeen zijn er een aantal duidelijke gemeenschappelijke thema’s: het hebben van een concreet doel, plannen, het juiste team opleiden en continu monitoren (inclusief scannen op kwetsbaarheden). Interessant genoeg waren het inhuren van materiedeskundigen en extra training niet de prioriteiten die we in andere enquêtes hebben gezien. Een van de redenen daarvoor lijkt te zijn dat respondenten zich steeds meer concentreren op outsourcing -zoals managed services- en op het raadplegen van gemeenschappen en leveranciers over beste praktijken. Zich bijscholen blijft belangrijk. Maar het gebruik maken van de ervaring en capaciteiten van derden is ook van belang wanneer het beschikbaar en toepasselijk is.