Microsoft lanceert onveranderlijke opslag voor Azure Blob Storage: Veiligheid en naleving gegarandeerd

In een poging om de beveiliging en de naleving van regelgeving te vergroten, heeft Microsoft de onveranderlijke opslag voor Azure Blob Storage geïntroduceerd, ontworpen om kritieke bedrijfsgegevens te beschermen in een “write once, read many” (WORM) toestand. Deze nieuwe dienst verzekert dat opgeslagen gegevens niet gewijzigd of verwijderd kunnen worden gedurende de door de gebruiker gespecificeerde tijd, en biedt daarmee een robuuste oplossing voor sectoren zoals de financiële en gezondheidssector.

Wat is Onveranderlijke Opslag?

De onveranderlijke opslag maakt het mogelijk om gegevens in een onveranderbare staat op te slaan. Eenmaal opgeslagen kunnen de gegevens niet gewijzigd of verwijderd worden totdat de vastgestelde bewaarperiode van de gebruiker afloopt. Deze eigenschap is essentieel om te voldoen aan strikte regelgevingen zoals SEC 17a-4(f), CFTC 1.31(d), en FINRA, die de beveiligde opslag van elektronische records vereisen.

Typen Onveranderlijkheidsbeleid

Azure Blob Storage biedt twee typen onveranderlijkheidsbeleid:

  1. Retentiebeleid met Gedefinieerde Duur: Dit beleid staat gebruikers toe een specifieke periode te definiëren gedurende welke de gegevens onveranderbaar moeten blijven. Nadien kunnen de gegevens verwijderd worden, maar niet overschreven.
  2. Juridische Retenties: Voornamelijk gebruikt voor juridisch onderzoek, handhaven deze beleiden de gegevens in een WORM staat tot ze expliciet verwijderd worden. Deze optie is ideaal wanneer de exacte duur van hoe lang de gegevens ongewijzigd moeten blijven onbekend is.

Implementatie Opties

De onveranderlijke opslag van Azure Blob Storage kan geïmplementeerd worden op container- of versieniveau:

  • WORM op Container Niveau: Het beleid is van toepassing op alle blobs binnen een container, wat inhoudt dat alle gegevens in die container onveranderbaar zijn gedurende dezelfde periode.
  • WORM op Versie Niveau: Staat het toepassen van beleid toe op account-, container- of individueel versieniveau van een blob, wat een grotere fijnmazigheid biedt in data management.

Naleving van Regelgeving en Beveiliging

Microsoft heeft samengewerkt met Cohasset Associates, een onafhankelijk beoordelingsbureau voor recordmanagement, om te waarborgen dat hun onveranderlijke opslag voldoet aan de strengste standaarden van de financiële sector. Deze compliance omvat regelgevingen zoals SEC 17a-4(f) en CFTC 1.31(d), waarbij zeker wordt gesteld dat de gegevens opgeslagen in WORM toestand veilig zijn en conform de huidige wetgeving.

Gebruiksscenario’s

Onveranderlijke opslag is bijzonder nuttig in verschillende scenario’s, waaronder:

  • Naleving van Regelgevingen: Helpt organisaties te voldoen aan strikte dataretentie voorschriften.
  • Bescherming van Documenten: Garandeert dat kritische documenten niet gewijzigd of verwijderd kunnen worden.
  • Wettelijke Ophoudingen: Maakt het mogelijk om gegevens die nodig zijn voor gerechtelijke procedures te bewaren in een manipulatiebestendige staat.

Configuratie en Prijzen

Er zijn geen extra kosten voor de capaciteit van de onveranderlijke opslag. Het gebruik van de versiecontrole functionaliteit, die noodzakelijk is voor WORM op versie niveau, kan echter extra kosten opleveren vanwege het opslaan van bijkomende versies van de gegevens.

Volgende Stappen

Voor degenen die geïnteresseerd zijn in het implementeren van de onveranderlijke opslag in Azure Blob Storage, biedt Microsoft gedetailleerde handleidingen over hoe je het onveranderlijkheidsbeleid voor containers en blobversies kunt instellen. Deze beleiden zijn essentieel om te waarborgen dat kritieke gegevens veilig blijven en voldoen aan de vigerende regelgeving.

De introductie van onveranderlijke opslag door Microsoft benadrukt hun toewijding aan veiligheid en naleving, en verschaft bedrijven een krachtige tool om hun waardevolle gegevens te beschermen.