Las organizaciones no están preparadas para los desafíos energéticos de la IA puede traducirse al holandés como:“Organisaties zijn niet voorbereid op de energie-uitdagingen van AI.”

In een wereld die steeds meer wordt aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI), staan bedrijven voor de uitdaging om hun technologische infrastructuur aan te passen niet alleen om de voordelen van deze geavanceerde technologie te benutten, maar ook om de aanzienlijke energie- en gegevensbeheereisen ervan aan te kunnen. Een nieuw rapport van Pure Storage, in samenwerking met Wakefield Research, getiteld “Drivers of Change: Meeting the Energy and Data Challenges of AI Adoption”, werpt licht op de aanzienlijke obstakels waarmee organisaties in verschillende sectoren worden geconfronteerd bij het effectief en duurzaam adopteren van AI.

De enquête, waaraan 500 IT-kopers van bedrijven met meer dan 500 werknemers in de Verenigde Staten en Europa hebben deelgenomen, onthult belangrijke zorgen over de capaciteit van organisaties om de toename in vraag naar computerkracht en energie na de implementatie van AI aan te kunnen. Volgens de gegevens heeft 88% van de respondenten die AI hebben geadopteerd gezien hoe hun behoeften aan computerkracht omhoog schoten, waarbij bijna de helft (47%) hun rekenkracht moest verdubbelen of meer.

Nog alarmerender is het feit dat 73% van de IT-kopers toegaf niet volledig voorbereid te zijn op de energievereisten die AI met zich meebrengt, en een vergelijkbaar percentage gaf aan dat AI significante upgrades heeft vereist of zal vereisen in gegevensbeheer. Dit omvat de implementatie van gegevensbeheertools (48%), gegevensbeheerprocessen (46%) en upgrades van de opslaginfrastructuur (46%).

Als gevolg van deze eisen gaf bijna alle respondenten (96%) aan dat ze hun IT-infrastructuur al hebben geüpgraded of plannen hebben om deze te upgraden. Van deze gaf 29% aan dat AI een complete renovatie van de infrastructuur heeft geëist of zal eisen.

Deze uitdagingen vertalen zich ook in complicaties bij het bereiken van milieugerichte, sociale en governance (ESG) duurzaamheidsdoelstellingen. 89% van de IT-kopers verklaarde dat het moeilijker is om deze doelstellingen te halen vanwege de noodzakelijke upgrades aan de infrastructuur om AI te adopteren. Toch verzekerde 60% van diegenen die AI-technologieën hebben geadopteerd of van plan zijn te adopteren in het komende jaar, dat ze hebben geïnvesteerd of zullen investeren in energie-efficiëntere hardware om aan de ESG-doelstellingen te voldoen.

Rob Lee, CTO van Pure Storage, benadrukt het belang om voorbereid te zijn op deze uitdagingen: “Het is cruciaal om de verandering te plannen en flexibiliteit te garanderen om de adoptie van kunstmatige intelligentie succesvol te beheren. De energie- en gegevensvraag neemt exponentieel toe in het tijdperk van AI, daarom is het investeren in en implementeren van een adequate gegevensinfrastructuur essentieel voor een effectieve uitrol, energie-efficiëntie en om de waarde van AI-projecten te maximaliseren.”

Het rapport benadrukt niet alleen de gevolgen van een onvoldoende voorbereiding op de implementatie van AI, maar ook de potentiële voordelen van een infrastructuur die goed is voorbereid om de effecten te ondersteunen. Met de snelle adoptie van kunstmatige intelligentie in vele sectoren, is het essentieel dat IT-teams toegang hebben tot efficiënte, betrouwbare en hoogwaardige systemen om een effectieve implementatie van AI te garanderen.