La Comunidad de Madrid en Microsoft tekenen een overeenkomst om Kunstmatige Intelligentie in de publieke dienstverlening te stimuleren.

Beide entiteiten zullen samenwerken aan de modernisering van de burgerzorg en de optimalisatie van administratieve processen.

De Gemeenschap van Madrid en Microsoft hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend om het gebruik van Kunstmatige Intelligentie (KI) in de openbare diensten te bevorderen. Het doel van de overeenkomst is om de regionale administratie te moderniseren, de personalisatie van de dienstverlening aan burgers te verbeteren en de administratieve processen te optimaliseren door het toepassen van geavanceerde KI-technologieën.

Een Strategische Overeenkomst

De overeenkomst werd ondertekend door Miguel López-Valverde, raadslid van Digitalisering van de Gemeenschap van Madrid, en Alberto Granados, president van Microsoft Spanje. Dit protocol stelt samenwerking vast in de definitie van gebruikscases voor Generatieve Kunstmatige Intelligentie, binnen het kader van de actiegebieden van het recent gecreëerde Technisch Bureau voor de Bevordering van Kunstmatige Intelligentie van de Gemeenschap van Madrid. Microsoft is als strategische partner toegetreden tot dit bureau.

Miguel López-Valverde benadrukte het belang van deze overeenkomst en verklaarde dat “het tot doel heeft een belangrijke stimulans te geven aan de digitalisering en technologische transformatie van de Gemeenschap van Madrid. Het legt de basis voor een samenwerking tussen beide entiteiten in de uitwisseling van kennis en ervaringen gericht op het moderniseren van de processen en de burgerzorg, evenals het versterken van de economische activiteit en het bedrijfsweefsel van Madrid, door het bevorderen van toonaangevende technologische en innovatieve initiatieven.”

Alberto Granados op zijn beurt uitte dat “als strategische partner van het Bureau voor Bevordering van KI, Microsoft zijn ervaring en kennis zal bijdragen aan het bouwen van Kunstmatige Intelligentie-oplossingen in de openbare administratie. Daarnaast zullen we standaarden, richtlijnen en best practices bieden in de ontwikkeling en implementatie van Kunstmatige Intelligentie-projecten die ethische en verantwoordelijkheidscriteria in overweging nemen. Samen met de Gemeenschap van Madrid zullen we nieuwe initiatieven verkennen die gebaseerd zijn op onze principes van verantwoordelijke KI, met het doel om kwalitatief hoogwaardige openbare diensten te ontwikkelen voor de burgers van Madrid.”

Eerste Toepassingen van KI

De samenwerking tussen de Gemeenschap van Madrid en Microsoft is al aan de gang met verschillende pilotprojecten. In de gezondheidssector worden Generatieve Kunstmatige Intelligentietechnologieën gebruikt om artsen te assisteren bij het diagnosticeren van zeldzame ziekten, waardoor de precisie en snelheid bij het detecteren van deze aandoeningen verbeterd worden.

Bovendien werken beide entiteiten aan het creëren van een conversatie-assistent gebaseerd op KI die burgers informatie zal verschaffen over administratieve procedures en processen, wat de toegang tot de openbare diensten op een meer efficiënte en gepersonaliseerde manier zal vergemakkelijken.

Een ander sleutelproject is de implementatie van Generatieve AI-hulpmiddelen, zoals Copilot voor Microsoft 365, onder de ambtenaren van de regionale administratie. Deze implementatie zoekt naar het evalueren van de impact van KI op de optimalisatie van de administratieve processen en het verbeteren van de productiviteit en efficiëntie van het publieke personeel.

Een Belovende Toekomst voor KI in Madrid

De overeenkomst tussen de Gemeenschap van Madrid en Microsoft vertegenwoordigt een significante stap voorwaarts in de modernisering en digitalisering van de openbare diensten in de regio. Met de ervaring en technologie van Microsoft, en de toewijding van de regionale administratie, wordt verwacht dat deze initiatieven niet alleen de kwaliteit van de openbare diensten zullen verbeteren, maar ook Madrid’s positie als leider in technologische innovatie zullen versterken.

De komende maanden zullen cruciaal zijn voor de implementatie en evaluatie van deze projecten, met het doel te demonstreren hoe Kunstmatige Intelligentie kan transformeren en het leven van burgers kan verbeteren.