Informe Minsait 2024: 36% van de organisaties start met plannen voor Kunstmatige Intelligentie

Kunstmatige Intelligentie (KI) blijft terrein winnen in de zakelijke en technologische wereld, volgens het laatste Digital Maturity Report van Minsait. Deze studie onthult dat 36% van de Spaanse organisaties al begonnen is met het ontwikkelen van hun KI-strategieën, wat de groeiende betekenis van deze technologie in de zakenwereld bewijst.

Luis Abril, uitvoerend adviseur van Indra en algemeen directeur van Minsait, benadrukte tijdens de presentatie van het rapport, getiteld “KI, radiografie van een revolutie in wording”, dat hoewel slechts 10% van de bedrijven een volledig geïntegreerd KI-plan heeft in hun strategieën, een significante proportie al in het proces van opstelling is. Dit toont het strategische potentieel dat wordt erkend in KI voor de toekomst van het bedrijfsleven.

De studie, waaraan meer dan 900 organisaties van 15 verschillende sectoren deelnamen, zowel uit Spanje als uit andere landen, geeft aan dat er een kwalitatieve sprong is gemaakt naar managementmodellen waar KI is geïntegreerd in alle organisatiefuncties. “De grote uitdaging voor bedrijven en instellingen is om de innovatie en de behendige en flexibele opschaling van kunstmatige intelligentie te versnellen om concurrentievermogen en duurzame groei te behouden”, voegde Abril toe.

Innovatie en adoptie van generatieve KI

Het rapport benadrukt de snelle evolutie en proliferatie van gebruikscases van generatieve KI, die een veel eerdere fase kenmerkt in vergelijking met andere opkomende technologieën. Generatieve KI wordt gebruikt om operationele efficiëntie, besluitvorming en de ervaring van klanten en interne gebruikers te verbeteren, met een adoptie van respectievelijk 72%, 34% en 31%.

Bovendien onthult de analyse dat, hoewel er een groeiend bewustzijn is van de waarde van KI, er nog steeds een zeker gebrek aan visie op directieniveau bestaat, onwetendheid over de mogelijkheden ervan en een tekort aan gespecialiseerde professionals.

Uitdagingen en regulering

Het rapport behandelt ook de uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd bij de adoptie van KI, waaronder de noodzaak van een robuuste cloudinfrastructuur en allianties met gespecialiseerde technologiepartners. 78% van de organisaties heeft al een cloudinfrastructuur, en een derde heeft overeenkomsten met technologiepartners.

De recente goedkeuring van de Europese KI-wet is een belangrijke stap geweest naar het verhelderen van het regelgevend kader, wat bedrijven helpt om beter om te gaan met de regelgevende instabiliteit die ze eerder zagen als een barrière voor de implementatie van meer KI-gebruikscases.

Samenvattend benadrukt het Ascendant-rapport van Minsait het belang van het integreren van ethiek en cyberveiligheid vanaf de vroege stadia van KI-projecten om een verantwoordelijk en veilig gebruik van gegevens te waarborgen. Deze aanpak beschermt niet alleen de KI-modellen, maar bereidt de organisaties ook voor op toekomstige ontwikkelingen in een technologische omgeving die steeds complexer en vol kansen is.