Generatie Z en Millennials optimistisch over AI ondanks zorgen over werkgelegenheid.

Deloitte heeft zijn Enquête 2024 over Generatie Z en Millennials gepubliceerd, en onthult een voorzichtig optimisme ten opzichte van kunstmatige intelligentie (AI), maar ook zorgen over de toekomstige baanveiligheid. Deze studie, die 23.000 werknemers in 44 landen ondervroeg, biedt een integraal beeld van de verwachtingen en angsten van deze generaties met betrekking tot AI.

Belangrijke Details van het Rapport

Gebruikers die regelmatig met AI werken, geloven dat deze technologie de balans tussen werk en privéleven zal verbeteren, werkgerelateerde taken zal optimaliseren en tijd zal vrijmaken. Niettemin, vreest 60% van de ondervraagden dat door AI aangedreven automatisering in de toekomst banen zal elimineren, waarbij deze vrees onder intensieve AI-gebruikers sterker is dan bij degenen die het niet gebruiken.

Bovendien geeft slechts 45% van de millennials en 51% van Generatie Z aan dat hun werkgevers hen voldoende AI-training bieden. Ondanks dit gebrek aan scholing, plant 59% van Generatie Z en 57% van de millennials om nieuwe vaardigheden te verwerven om zich aan te passen aan de impact van AI op hun carrières.

Waarom Het Belangrijk Is

Millennials en Generatie Z staan op het punt een van de meest drastische veranderingen in de moderne arbeidswereld te ervaren. De enquête benadrukt dat hoewel deze generaties de noodzaak begrijpen om te concurreren in een door AI getransformeerd arbeidsklimaat, hun werkgevers hen niet altijd voorzien van de noodzakelijke tools.

Economische en Sociale Vooruitzichten

Het rapport benadrukt ook dat bijna een derde van Generatie Z (32%) en de millennials (31%) optimistisch zijn over de verbetering van de economie in hun landen in het komende jaar, een cijfer dat is gestegen ten opzichte van vorig jaar en het hoogste is sinds 2020. Desondanks blijft financiële onzekerheid een belangrijke zorg, met 30% van Generatie Z en 32% van de millennials die zich financieel onzeker voelen.

Wat betreft de sociale en politieke situatie, verwacht slechts een kwart van de respondenten positieve veranderingen in hun land in het komende jaar. Milieuduurzaamheid blijft een prioriteit, met 62% van Generatie Z en 59% van de millennials die zich zorgen maken over klimaatverandering. Velen van hen ondernemen actie om hun milieueffect te verminderen en dringen er bij bedrijven op aan over te gaan op meer duurzame praktijken.

Impact van AI op Werk

Generatieve AI heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt en de adoptie ervan brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Respondenten die regelmatig AI gebruiken, zijn eerder geneigd enthousiasme en vertrouwen in de technologie te voelen. Desalniettemin uiten zij ook hun zorgen over mogelijke eliminatie van banen en de moeilijkheden voor jongere generaties om de arbeidsmarkt te betreden vanwege automatisering.

In reactie op deze zorgen overwegen veel jongeren de noodzaak om professioneel opnieuw te leren en naar arbeidskansen te zoeken die minder kwetsbaar zijn voor automatisering. Hoewel slechts de helft van de respondenten vindt dat hun werkgevers adequate AI-training bieden, is een aanzienlijk aantal van plan om in de komende 12 maanden deel te nemen aan AI-trainingen.

De enquête van Deloitte benadrukt een evenwicht tussen optimisme en voorzichtigheid onder jongeren met betrekking tot AI. Terwijl ze de potentiële voordelen van de technologie erkennen, zijn ze zich ook bewust van de arbeidsrisico’s die eraan verbonden zijn. Dit rapport benadrukt het belang voor werkgevers om de nodige training te bieden zodat deze generaties kunnen floreren in een constant evoluerende arbeidswereld.