España necesita cubrir 120.000 banen gerelateerd aan technologie.

Het tekort aan technologisch talent in Spanje lijkt een aanzienlijk obstakel voor de economie en de concurrentiepositie van het land, volgens een recente studie van de vereniging DigitalES. Het rapport getiteld «Anatomie van de kloof in technologisch talent» benadrukt de dringende noodzaak om meer dan 120.000 banen in de sector Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in te vullen.

Uitdagingen in STEM-onderwijs

Ondanks dat 25% van de studenten in het hoger onderwijs in Spanje kiezen voor studies in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde (STEM), wijst de studie op een hoog percentage uitval wat resulteert in 30% van de opleidingsplaatsen die halverwege een opleiding leeg komen te staan. Dit fenomeen draagt ​​aanzienlijk bij aan het talenttekort in het land.

Vergelijking met Europa

Dit probleem is niet uniek voor Spanje, maar verspreidt zich over heel Europa. De Europese Commissie (EC) heeft als doel gesteld dat 10% van de totale werkgelegenheid in 2030 uit specialisten in ICT moet bestaan. Voor Spanje betekent dit een toename van meer dan 1,39 miljoen technologie-specialisten. Bovendien is er een groeiende vraag naar experts in cybersecurity, kunstmatige intelligentie (AI) en data-analyse, gebieden die de EC tegen 2025 wil versterken.

Duaal Onderwijs: Een Nog Niet Ingevulde Behoefte

Het rapport benadrukt ook het belang van duaal onderwijs, een systeem dat academische studies combineert met stages in bedrijven. In Spanje neemt slechts 4% van de studenten in Beroepsopleiding (FP) deel aan duale programma’s, in tegenstelling tot het Europese gemiddelde van 38%. Landen zoals Duitsland leiden dit model met een participatie van 80%.

Impact op Economie en Innovatie

Federico Linares, de nieuwe voorzitter van DigitalES, waarschuwt dat «deze mismatch tussen vraag en aanbod de groei en innovatie vertraagt en de mogelijkheden beperkt om een economisch herstel en duurzaam in ons land te bereiken». Het gebrek aan gekwalificeerde technische professionals heeft niet alleen invloed op technologiebedrijven, maar heeft een transversale impact op alle industrieën die afhankelijk zijn van digitale oplossingen voor hun werking en ontwikkeling.

De Noodzaak van een Integrale Strategie

Om deze talentkloof te dichten, is een integrale strategie essentieel die verbeteringen in STEM-onderwijs omvat, meer steun voor duaal onderwijs en beleid dat het behoud van studenten in technologische carrières bevordert. Evenzo zal de samenwerking tussen de publieke en private sector cruciaal zijn om een gunstige omgeving te creëren die toekomstige technologie-specialisten aantrekt en vormt.

Concluderend staat Spanje voor een aanzienlijke uitdaging op weg naar digitale transformatie. Het aanpakken van het tekort aan technologisch talent zal cruciaal zijn om een concurrerende en duurzame toekomst voor het land te verzekeren.