De revolutie van kunstmatige intelligentie bepaalt het landschap van datacenters in 2024.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) is een fundamentele katalysator geweest voor trends in de datacenterindustrie in 2024. In een omgeving gekenmerkt door digitale transformatie, dwingt de exponentiële toename van gegevens datacenters om te innoveren, hun constructie opnieuw te ontwerpen en hun werking te herdefiniëren. De snelle adoptie van AI in sectoren zoals gezondheidszorg, productie, bankwezen en financiën heeft de vraag naar datacenters als de fundamentele pijler die deze technologie ondersteunt, verscherpt.

  • Toename van de Vraag: De digitale infrastructuur zal naar verwachting in de komende vijf jaar verdrievoudigen, wat zal leiden tot een drie keer grotere capaciteit en energieverbruik. Deze groeiende energiebehoeften stimuleren de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen en lokale energieopwekking om aan de marktvraag te voldoen.
  • Opkomende Trends:
    • Modulaire Ontwerpen en Micro Datacenters: Het gebruik van modulaire ontwerpen en micro datacenters zal essentieel zijn voor een snellere en efficiëntere implementatie.
    • Hogere Rackdichtheden: De adoptie van high-density opstellingen zal een toename in de capaciteit van racks vereisen.
    • Innovatie in Duurzaamheid: De bouw van datacenters zal proberen de koolstofvoetafdruk te verminderen door het optimaliseren van processen en het nauwkeurig volgen van de koolstofinhoud.

In 2024 staat de datacenterindustrie op een cruciaal kruispunt. Ons team dat gespecialiseerd is in datacenteroplossingen biedt uitgebreide ondersteuning vanaf de ontwerp- en constructiefase tot het verzekeren van 24-uurs continue operaties. Deze periode van transformatie biedt een significante kans om een essentiële rol te spelen in dit nieuwe digitale tijdperk.

via: ABB