De regering keurt de Strategie voor Kunstmatige Intelligentie 2024 goed om technologische innovatie in Spanje te stimuleren.

De ministerraad heeft vandaag de Kunstmatige Intelligentie Strategie 2024 goedgekeurd, voorgesteld door het Ministerie van Digitale Transformatie en Publieke Functie. Dit plan versterkt het engagement van Spanje met technologische innovatie en consolideert zijn positie als leider in de ontwikkeling van AI-oplossingen.

Versterking van Technologische Capaciteiten

De AI Strategie 2024, die een bijkomend budget van 1,5 miljard euro zal ontvangen bovenop de reeds gemobiliseerde 600 miljoen euro, focust zich op drie hoofdpijlers. De eerste pijler richt zich op de verbetering van de capaciteiten van supercomputing en duurzame opslag, cruciale elementen voor de vooruitgang van AI. Met een investering van 90 miljoen euro zullen nieuwe gespecialiseerde clusters worden opgericht om de prestaties van de MareNostrum 5 van het Barcelona Supercomputing Center te verbeteren en het Spaanse supercomputernetwerk te versterken. Bovendien zal 20% van de capaciteit van MareNostrum 5 worden toegewezen aan de industrie, waardoor bedrijven gemakkelijker toegang krijgen tot deze geavanceerde technologieën.

De strategie omvat ook het creëren van milieuvriendelijke Dataverwerkingscentra (DVC’s), door middel van een nieuw regelgevend kader dat de planning zal optimaliseren en administratieve procedures zal vereenvoudigen. Deze initiatieven zullen ervoor zorgen dat Spanje een referentie wordt op het gebied van AI-praktijken die respectvol zijn voor het milieu.

Daarnaast zal de familie van taalmodellen ALIA worden ontwikkeld, met meer dan 20% training in het Spaans en co-officiële talen, om vooroordelen te verminderen en de praktische toepassingen voor bedrijven en administraties te verbeteren.

Stimuleren van AI in de Publieke en Private Sector

De tweede pijler van de strategie is gericht op het vergemakkelijken van de adoptie van AI binnen de Algemene Staatsadministratie (AGE) en in de private sector. Via het project GobTech Lab zullen pilootprojecten en innovatieve oplossingen worden ontwikkeld voor publieke entiteiten. Voor de private sector zal het programma Kit Consulting worden geïmplementeerd, met 300 miljoen euro bestemd voor het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen om advisering op het gebied van AI in te huren. Daarnaast zal het Kit Digital-programma worden uitgebreid met nieuwe AI-producten en een investering van 350 miljoen euro, en zullen 400 miljoen euro worden toegewezen door het NextTech Fund om bedrijven die AI-oplossingen ontwikkelen te financieren.

Deze pijler omvat ook de toekomstige Wet op de Cyberbeveiliging, die een alomvattend kader zal vaststellen voor de bescherming van informatiesystemen en de adoptie van AI-technologieën in het domein van cyberbeveiliging zal bevorderen.

Bevordering van een Ethische en Transparante AI

De derde pijler promoot transparante, ethische en humanistische AI. Het Spaanse Agentschap voor de Toezicht op Kunstmatige Intelligentie (AESIA) zal een sleutelrol spelen in dit proces en fungeren als centrum voor analyse en toezicht om ervoor te zorgen dat AI op een verantwoorde manier wordt ingezet en zal deelnemen aan Europese en wereldwijde instellingen voor AI-governance.

Governance en Monitoring

De Staatssecretarie van Digitalisering en Kunstmatige Intelligentie zal de strategie coördineren met de deelname van alle ministeries via de Interministeriële Commissie voor digitalisering van de economie en samenleving. Bovendien zullen er halfjaarlijkse vergaderingen van de ICT Strategie Commissie worden gehouden om de evaluatie te bespreken en use cases te implementeren die de dienstverlening aan burgers en de administratieve efficiëntie zullen verbeteren.

José Luis Escrivá, minister voor Digitale Transformatie en Publieke Functie, benadrukte dat «deze strategie onze technologische infrastructuur en innovatiecapaciteiten versterkt, en garandeert dat de ontwikkeling van AI in Spanje onder de hoogste normen van duurzaamheid en ethiek plaatsvindt, en zet een stap vooruit naar een meer gedigitaliseerde en competitieve economie».