De meeste Spanjaarden vertrouwen erop dat AI hen zal helpen met hun werk, in plaats van hen te vervangen.

Softonic heeft de resultaten van een nieuwe enquête gepubliceerd die de meningen van gebruikers over het gebruik en de impact van kunstmatige intelligentie (AI) evalueert. De studie onthult dat hoewel er aanzienlijke zorg bestaat onder Spanjaarden over de risico’s die verbonden zijn aan AI, de meeste mensen vertrouwen dat deze technologie hen zal helpen bij hun werk in plaats van deze te vervangen.

Zorg en Hoop

De studie toont aan dat 53% van de ondervraagden in Spanje bezorgd is over de mogelijke negatieve effecten van AI of onbeslist blijft, in contrast met de 47% die van mening is dat AI zal helpen een betere samenleving te creëren. Dit cijfer weerspiegelt een grotere voorzichtigheid onder Spanjaarden ten opzichte van de risico’s van AI in vergelijking met het wereldgemiddelde.

De Adoptie van AI op het Werk

Met betrekking tot de adoptie van AI op de werkplek merkt het rapport op dat slechts 34% van de Spanjaarden deze technologie op hun werk gebruikt, vergeleken met 46% wereldwijd. Dit verschil suggereert een kloof in technologische adoptie tussen Spanje en andere landen. Bovendien benadrukt de laatste barometer van IndesIA dat slechts 2% van de Spaanse MKB’s AI momenteel implementeert, wat de weg die nog afgelegd moet worden om AI te integreren in het Spaanse bedrijfsleven benadrukt.

Perceptie per Leeftijdsgroep

Het rapport van Softonic onthult dat jongere werknemers meer geneigd zijn om AI in hun werk te gebruiken. Wereldwijd zegt 56% van de werknemers tussen 18 en 24 jaar dat ze deze technologie gebruiken, vergeleken met 45% van alle leeftijden. Toch zijn juist deze jongeren ook meer geneigd te geloven dat AI hun banen zou kunnen vervangen (46% versus 31% van alle ondervraagden).

Optimisme in Spanje

In Spanje is er echter een groter optimisme. 64% van de ondervraagden gelooft dat AI hen zal helpen met hun werktaken, terwijl slechts 24% verwacht dat AI de meeste van hun taken zal overnemen. Deze gegevens geven aan dat, hoewel er bezorgdheid bestaat, de meerderheid van de Spaanse werknemers AI ziet als een hulpmiddel om hun efficiëntie en productiviteit te verbeteren.

Meest Gebruikte AI-Tools

De enquête benadrukt ook de meest populaire AI-tools. Wereldwijd leidt ChatGPT met 42% van de AI-gebruikers die het hebben gebruikt, gevolgd door Google Gemini (Bard) met 20% en Microsoft Copilot met 16%, en niet ver daarachter de krachtige Claude 3. Onder alle respondenten gebruikt 21% AI op het werk om creatieve taken te voltooien, een hoger percentage dan de 16% die het gebruikt voor back-office taken.

De resultaten van de Softonic-enquête weerspiegelen een gemengde houding ten opzichte van AI in Spanje: een combinatie van voorzichtigheid en hoop. Terwijl een significant deel van de bevolking bezorgd is over de risico’s, vertrouwt de meerderheid op het potentieel van AI om hun werkprestaties te verbeteren. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen, zal het cruciaal zijn om adoptie en begrip van AI te stimuleren om de voordelen te maximaliseren en de risico’s te minimaliseren.