De hoge kosten van het niet investeren in veiligheid: een bedreiging voor het MKB

Elk jaar onderstrepen talrijke rapporten de toenemende complexiteit van het beveiligingslandschap. Het «Rapport over de kosten van een datalek in 2023» van IBM benadrukt dat «de gemiddelde kosten van een datalek een historisch hoogtepunt hebben bereikt van bijna 4,5 miljoen euro in 2023». Deze toename weerspiegelt een verontrustende trend en benadrukt de urgentie van het verbeteren van beveiligingsinvesteringen.

Meer dan 51% van de organisaties is van plan om hun beveiligingsinvesteringen te verhogen als antwoord op de toenemende wereldwijde onveiligheid, aldus hetzelfde rapport. Deze data focussen echter vaak op grote ondernemingen, waardoor het mkb het idee kan krijgen dat ze vrijgesteld zijn. Maar wat zijn de werkelijke kosten van het niet investeren in beveiliging voor het mkb? Laten we de belangrijkste impactpunten bekijken:

1. Beveiligingslekken en dataverlies

Beveiligingslekken kunnen gevoelige informatie blootstellen aan kwaadwillenden, die deze kunnen gebruiken voor diverse frauduleuze doeleinden, van dataverkoop tot industriële spionage. Aanvallen zoals ransomware en data-exfiltratie zijn voorbeelden van hoe een lek een bedrijf kan verwoesten.

In geval van een datalek moeten de volgende cruciale stappen worden gevolgd:

  • Het bereik van het lek onderzoeken.
  • Binnen maximaal 72 uur de bevoegde autoriteit en de getroffen klanten informeren.

2. Juridische kosten

De Europese wetgeving, in het bijzonder de GDPR, is erg streng wat betreft gegevensbescherming, met zware sancties die een mkb kunnen ruïneren. Na een datalek moet het bedrijf de autoriteiten en getroffen gebruikers onmiddellijk informeren, wat kan leiden tot financiële sancties en het verlies van klantenvertrouwen, waardoor de operationele en juridische kosten toenemen.

3. Reputatieschade

Een informatie lek kan desastreus zijn voor de reputatie, vooral als het lek openbaar wordt gemaakt zonder voorafgaande kennisgeving van het bedrijf. Dit kan ertoe leiden dat klanten het bedrijf als onveilig beschouwen, en overstappen naar meer betrouwbare concurrenten. Het is van vitaal belang dat er een communicatiestrategie klaar is en dat marketingprofessionals de bekendmaking hanteren, terwijl het technische team zich richt op het beperken van de schade.

4. Inkomstenverlies

Operationele onderbrekingen door een aanval kunnen de facturatie en de verwerving van nieuwe klanten stopzetten. Daarnaast kan het verlies van klantvertrouwen leiden tot een aanzienlijke daling van de inkomsten, waardoor het voortbestaan van het bedrijf in gevaar komt.

5. Herstelkosten

Het herstellen van een beveiligingslek is niet eenvoudig en hangt af van de mate van voorbereiding voorafgaand aan het incident. Als het bedrijf niet beschikt over goede back-ups, kan het herstel traag en duur zijn. Gebrek aan voorbereiding kan een beheersbaar lek in een totale ramp veranderen.

Samenvattend

Niet investeren in beveiliging heeft een echt en aanzienlijk kosteneffect voor het mkb. De impact omvat beveiligingslekken en dataverlies, juridische kosten, reputatieschade, inkomstenverlies en hoge herstelkosten. Om deze risico’s te mitigeren, is het van cruciaal belang dat het mkb een proactieve aanpak in beveiliging implementeert, met een continuerende verbeterstrategie die hun veerkracht tegen toekomstige dreigingen verhoogt.

Het starten van verbeteringen in de informatiebeveiliging, zelfs op geleidelijke wijze, kan exponentiële voordelen opleveren in termen van bescherming en continuïteit van het bedrijf.