Ciberseguridad en logística: El escudo contra las amenazas digitales puede traducirse al holandés como:“Cyberbeveiliging in logistiek: Het schild tegen digitale dreigingen.”

In een context waar cyberaanvallen frequenter en geavanceerder worden, is cybersecurity een strategische prioriteit geworden voor logistieke bedrijven. In Spanje heeft het aantal door het Nationaal Cryptologisch Centrum beheerde incidenten in 2023 een recordhoogte bereikt, met 107.777 aanvallen, een stijging van 94% ten opzichte van het vorige jaar, volgens het Nationaal Veiligheidsrapport.

De adoptie van generatieve kunstmatige intelligentie (GenAI) heeft een nieuw tijdperk van innovatie in bedrijfsinfrastructuren ingeleid, maar heeft ook ongekende veiligheidskwetsbaarheden geïntroduceerd. Deze omvatten AI-gedreven cyberaanvallen tot gesofisticeerde desinformatiecampagnes tijdens belangrijke wereldwijde evenementen. Deloitte wijst erop dat de meest kwetsbare sectoren voor deze aanvallen verzekeringen, telecom, media, technologie, productie, bankieren en overheidsadministratie omvatten.

Automatiseringstechnologieën verbeteren niet alleen de operationele efficiëntie maar zijn ook essentieel voor het beschermen van digitale en fysieke activa. In deze omgeving fungeert cybersecurity als de eerste verdedigingslinie, waardoor de productiviteit van magazijnen wordt geoptimaliseerd en de downtime na een cyberaanval tot een minimum wordt beperkt.

Het belang van cybersecurity in logistiek

Artificiële intelligentiesystemen verwerken gevoelige en vertrouwelijke gegevens en worden zo primaire doelwitten voor cyberaanvallers. Een succesvolle aanval kan de integriteit van de supplychain-data aantasten, wat onbevoegde toegang tot cruciale informatie mogelijk maakt. Dit kan leiden tot onnauwkeurige voorspellingen en verstoringen in de toeleveringsketen.

Toegangsbeheer is cruciaal voor het beveiligen van geautomatiseerde systemen. Zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot kritische systemen en gegevens is essentieel om het risico op interne en externe inbreuken te minimaliseren. Dit vereist een nauwgezet proces van verlenen, herzien en intrekken van toegang, ondersteund door continu beheer van autorisatieniveaus en regelmatige beoordelingen.

Bescherming van het netwerk en de gegevens

Netwerkbeveiliging is cruciaal voor de vlotte werking van geautomatiseerde systemen in magazijnen. Het implementeren van maatregelen zoals toegewijde WiFi-verbindingen voor robotische systemen voorkomt storingen en vermindert risico’s, zodat de geautomatiseerde processen soepel en efficiënt kunnen functioneren.

Verder is het fundamenteel om te begrijpen waar gegevens zich bevinden en welke maatregelen zijn genomen om de data te beschermen die risico loopt. In de magazijnomgeving, waar geautomatiseerde systemen en robots integraal zijn, is het van cruciaal belang om deze technologieën vanaf het begin te beveiligen om logistieke en magazijnoperaties tegen externe dreigingen te beschermen.

Naleving en regelmatige audits

Het is van vitaal belang dat leidinggevenden regelmatig cybersecurity-audits uitvoeren en de risico’s van derde partijen in de toeleveringsketen beoordelen. Zij moeten toegang en privileges van derden monitoren en beperken, en maatregelen implementeren zoals multifactorauthenticatie (MFA) en encryptie.

Samenvattend, naarmate magazijnen en logistieke operaties geautomatiseerde systemen en robotica omarmen, wordt het vaststellen van omvattende cybersecuritystrategieën onontbeerlijk. Het beschermen van gegevens, het waarborgen van operationele uptime en het adequaat beheren van toegangsrechten zijn kritische aspecten in de strijd tegen digitale bedreigingen in een constant evoluerende markt.