AI-innovatie: Een onmisbare uitdaging voor moderne organisaties

Innovatie, de essentiële motor van bedrijfsgroei, is een cruciaal element geworden voor organisaties die willen leiden in een wereld gedomineerd door kunstmatige intelligentie (AI), volgens de laatste studie van Dell Technologies. Het onderzoek, getiteld “Innovation Catalysts”, is gebaseerd op de antwoorden van 6.600 bedrijfsleiders en informatie- en technologie (IT) leiders uit 40 landen, en onderstreept het belang van het integreren van innovatie als een fundamenteel deel van de organisatorische DNA om concurrentievermogen en efficiëntie te behouden in tijden van versnelde verandering.

Het rapport geeft aan dat slechts 18% van de bedrijven daadwerkelijk als “innovatief” kan worden beschouwd, wat aantoont dat de meerderheid nog steeds worstelt met de effectieve implementatie van strategieën die een snelle en efficiënte aanpassing aan nieuwe marktomstandigheden mogelijk maken. Deze uitdaging is nog relevanter in een context waarin generatieve AI unieke kansen biedt om processen te optimaliseren en geïnformeerde beslissingen te nemen, maar ook het aanvalsoppervlak voor cyberdreigingen aanzienlijk vergroot.

De resultaten van de studie benadrukken een aanzienlijk verschil tussen de perceptie van bedrijfsleiders, die zich voornamelijk richten op onmiddellijke behoeften zoals efficiëntie en kostenbesparing, en IT-verantwoordelijken, die meer gericht zijn op het voorbereiden van de organisatie voor de toekomst met transformerende technologieën zoals AI. Ongeveer 94% van de respondenten gaf toe dat zij te maken hadden met uitdagingen die het succesvol stimuleren van innovatie binnen hun organisaties in de weg staan, waarbij het gebrek aan noodzakelijke vaardigheden en kennis als de belangrijkste belemmering werd gezien.

Dell Technologies suggereert dat organisaties deze obstakels kunnen overwinnen door middel van een nauwere en strategische samenwerking tussen bedrijfsleiders en IT, wat een gemeenschappelijke visie en een verenigde aanpak voor innovatie zou vergemakkelijken. Deze geïntegreerde aanpak versnelt niet alleen de implementatie van nieuwe technologieën, maar verbetert ook het vermogen van de organisatie om haar kritieke digitale middelen te beheren en te beschermen.

Onder de belangrijkste verbeterpunten wordt de noodzaak geïdentificeerd om te investeren in moderne en schaalbare technologie, een op data gebaseerde aanpak te adopteren en actief een cultuur van innovatie binnen de organisatie te bevorderen. Bovendien worden het adopteren van bekende innovatieprocessen en het bevorderen van milieuvriendelijke innovaties gezien als essentieel voor langdurig succes.

Terwijl bedrijven doorgaan met het navigeren in een steeds complexer wordend technologisch en economisch landschap, verschijnt de integratie van generatieve AI in de dagelijkse operaties als een sleutelkans om productiviteit en milieu-impact te verbeteren, terwijl unieke uitdagingen gerelateerd aan de beveiliging en privacy van gegevens worden aangepakt.

De studie “Innovation Catalysts” van Dell Technologies biedt een diepgaand inzicht in hoe organisaties de “spier” van innovatie kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden om te leiden in het tijdperk van kunstmatige intelligentie, en biedt essentiële begeleiding voor diegenen die ernaar streven uitdagingen om te zetten in kansen en een welvarende en veerkrachtige toekomst te verzekeren.