Acquis onthult: 84% van de Spaanse MKB-bedrijven zal de komende vijf jaar in nieuwe apparatuur investeren

Acquis, de Europese leider in verzekeringen voor de leasing- en verhuursector van apparatuur, lanceert zijn nieuwe marktonderzoek met betrekking tot de zakelijke stemming van het mkb in de apparatuurverhuurindustrie genaamd “Kans op Verandering”. Dit onderzoek onthult een optimistisch maar uitdagend zakelijk landschap voor het Spaanse mkb in 2024, met 84% die van plan is om in de komende vijf jaar te investeren in nieuwe apparatuur of zakelijke activa. Dit jaar, in zijn tweede opeenvolgende rapport, heeft Acquis zich verder verdiept in de kansen en uitdagingen die de zakelijke weg van kleine en middelgrote Spaanse bedrijven in de komende jaren zullen kenmerken, evenals hun percepties en plannen met betrekking tot leasing en verhuur van apparatuur.

“Door dieper in te gaan op de onderzoeksgegevens, is er een algemeen optimisme onder de Spaanse mkb’s waar te nemen, met 72% die vertrouwen heeft in de toekomst van hun bedrijven, wat een significante stijging is vergeleken met de 54% van het voorgaande jaar. Echter, ondanks dit optimisme, blijven er financiële en economische uitdagingen bestaan, waarbij inflatie de grootste daarvan is, op de voet gevolgd door zorgen over de beschikbaarheid van arbeidskrachten,” legt Luís Targuettha, Manager Business Development bij Acquis, uit.

Gedurende dit jaar hebben bedrijven mobiele activa en onroerend goed geleasd voor een totaal van 3.456 miljard euro, wat een stijging van 16,4% betekent vergeleken met dezelfde periode van het voorgaande jaar. Deze toename in leasing wijst op een opwaartse trend naar het gebruik van leasing of huur met een koopoptie als financieringsvorm, naast het traditionele gebruik van contant geld of herinvestering van winsten.

Groeikansen en uitdagingen voor het Spaanse mkb

De belangrijkste groeikansen in de komende 12 maanden blijven gefocust op kosten- en prijsoptimalisatie, digitalisering/automatisering en investeringen in technologische innovatie. Echter, er is een daling in interesse voor ecologische initiatieven waar te nemen, met een toenemende focus op technologische ontwikkeling als groeimotor.

Net als in 2023 blijft kosten- en prijsoptimalisatie de grootste groeikans voor het mkb (41%). Ze zien ook grote kansen in digitalisering/automatisering (37%) en in investeringen in technologische innovatie (37%).

Aan de andere kant identificeren Spaanse mkb-leiders enkele uitdagingen in de komende 12 maanden, die we kunnen stellen dat ze in de loop van de tijd blijven bestaan, aangezien ze overeenkomen met die aangegeven een jaar geleden in een studie door Acquis uitgevoerd in 2023. Ze zijn alle gerelateerd aan financiële problemen op lokale of mondiale schaal, waarbij inflatie de grootste uitdaging is (51%).

ESG en de duurzame toekomst

Het rapport “Kans op Verandering” van Acquis benadrukt het toenemende belang dat ESG-beleid (milieu, sociaal en bestuur) heeft gekregen onder het Spaanse mkb. Groene financiering komt naar voren als een cruciale factor in de besluitvorming over apparatuuraanschaf, waarbij de meerderheid van de ondervraagden deze beschouwt als uitermate of zeer belangrijk. Hoewel de aandacht verschuift naar technologie, blijft er nog steeds een aanzienlijke interesse in milieu-initiatieven.

Ondanks de waargenomen daling in de groeikansen van duurzame producten en diensten blijven beslissers binnen het mkb zien dat groene financiering belangrijk is bij de aanschaf van apparatuur, aangezien zeven van de tien (69%) deze optie als uitermate of zeer belangrijk beschouwen, en bijna een kwart (23%) als uitermate belangrijk.

In de woorden van Nick Leader, CEO van Acquis: “Er zijn grote kansen op de leasingmarkt voor producten en diensten gericht op ESG, en deze kansen zullen alleen maar groeien naarmate milieuverantwoordelijkheid een grotere prioriteit wordt voor consumenten”.